Konference Inovace

Inovuj s námi!

Kdy? 30. 5. 2024

Kde? restaurant Marshall v areálu Golf Sokolov

Záštitu nad akcí Konference Inovace udělili hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek a starosta města Sokolov Mgr. Petr Kubis.
Záštita Konference Inovace

Přijďte načerpat nové poznatky a vyměnit si své zkušenosti.

Na co a na koho se můžete těšit?

Virtuální realita

Jako podpora kariérového poradenství a pro usnadnění práce ve firmě.

Open data v praxi

Víte, jak probíhá proces otevírání dat?

Inovace ve firmách

Automatizace výroby.

Podpora inovací

A jejich financování.

V odpolední části pro Vás chystáme workshopy zaměřené na:

01 Inovační proces

02 Designové myšlení

03 Virtuální realita

Pro firmy, pro školy.

Program postupně doplňujeme.

Program konference

30. 5. 2024

9:00 – 9:30

Registrace

Dopolední sekce

9:30 – 9:35

Úvodní slovo

hejtman, Patrik Pizinger, Vlastimil Veselý

9:35 – 9:55

Praktická využití virtuální reality ve firmách a školách

Marek Bárdy – XR Institute, Marek Bureš – KARP

9:55 – 10:05

Fronius Welducation simulátor – Inovativní způsob vzdělávání začínajících svářečů

Miroslav Pešek – Fronius

10:05 – 10:15

Jak nám digitální inovační hub pomůže v inovacích?

Marek Bureš – KARP

10:15 – 10:25

Optimalizace a automatizace výrobních procesů ve společnosti SKF

Ondřej Hrbek – SKF

10:25 – 10:50

Představení dataportálu Karlovarského kraje a otevřených dat

Lukáš Rozlílek, Petr Bek, Pavla Zábojník Brabencová, Lenka Kováčová (DIA)

10:50 – 11:00

Instalace plně automatizovaného robotického skladu

Ludmila Debnárová

11:00 – 11:10

Cofeebreak

11:10 – 11:20

Služby CzechInvestu v oblasti inovací

Jarmila Chvojanová – CzechInvest

11:20 – 11:30

Podpora výzkumu a vývoje z TA ČR

Milly Kuželková – TA ČR

11:30 – 11:40

Agentura pro podnikání a inovace – dotační podpora

Tomáš Picka – API

11:40 – 11:50

Inovace a bioekonomika – Zkušenosti BIOEAST HUB CR pro rozvoj Karlovarského kraje

Hana Jambrichová

11:50 – 12:00

#startupkarlovarsko: Výzvy a příležitosti podpory podnikání u studentů

Radka Murasová – INION

12:00 – 13:00

OBĚD

Odpolední sekce

13:00 – 16:00

Workshop – Virtuální realita pro firmy a školy

Marek Bárdy, Kateřina Petříčková, Marek Bureš

13:00 – 16:00

Workshop – Inovační proces od nápadu až po byznys

Jan Hrabánek

13:00 – 16:00

Workshop – Designové a kreativní myšlení

Jiří Hanek

S kým se můžete na konferenci setkat a diskutovat?

Marek Bureš

Marek Bureš je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, kde získal titul Ph.D. Od roku 2008 zde pracoval jako odborný asistent a výzkumný pracovník. Čtyři roky byl také vedoucím laboratoře technologického plánování výroby na Regionálním technologickém institutu. Jeho specializací je optimalizace výroby, zavádění nových technologií a digitalizace firemních procesů. Má za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů. V poslední době se navíc zaměřuje na vývoj aplikací virtuální a rozšíření reality pro různé segmenty od průmyslu, přes školství až po zdravotnictví. Od roku 2020 působí také v Karlovarské agentuře rozvoje podnikání jako developer pro soukromý sektor.

Na konferenci Inovace vystoupí Marek Bureš s tématem digitálního inovačního hubu a jeho přínosy pro regionální firmy.

Marek Bárdy

Marek Bárdy je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, kde získal v roce 2017 doktorský titul. Již v rámci studia založil společnost CIE consulting s.r.o., která se specializovala na poradenství v oblasti průmyslového inženýrství a pomáhala ostatním firmám s projekty zaměřenými na optimalizaci a zlepšování výrobních procesů. V dalších letech se společnost rozrostla a stále více specializovala na oblast imerzivních technologií a ergonomie. Spolupráce nejen s podniky, státní správou, zdravotnickými zařízeními, ale i univerzitními pracovišti měla za následek vysoký podíl vědeckovýzkumných projektů, což vyústilo v založení vlastní vědecko-výzkumné organizace XR Institute zaměřené právě na oblast imerzivních technologií, jako je například virtuální realita. Marek Bárdy je také duchovním otcem a zakladatelem další úspěšných komerčních projektů jako je například VR Training nebo VR School.

Na naší konferenci od Marka uslyšíte zejména zkušenosti a příklady úspěšného nasazení virtuální reality a to i ve firmách a institucích Plzeňského kraje.

Tomáš Picka

Tomáš Picka je absolventem Středočeského vysokoškolského institutu, kde studoval obor podniková ekonomika a management. V současné době působí v Agentuře pro podnikání a inovace, a to na pozici regionálního projektového manažera pro Karlovarský kraj. Jeho hlavní pracovní náplní je administrace dotací v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, a také regionální činnost, pod kterou si můžeme představit pořádání a účast na seminářích, webinářích, vzdělávacích akcí, na kterých aktivně prezentuje, a v neposlední řadě také individuální konzultace s případnými zájemci o dotace. Dotace také administroval na Krajském úřadě Karlovarského kraje, kde měl na starost zejména dotace v rámci regionálního rozvoje, a to z pozice poskytovatele, a také z pozice ředitele Agentury projektového a dotačního managementu, jakožto příjemce dotace.

Na konferenci Inovace Tomáš představí činnost Agentury pro podnikání a inovace, regionální kancelář v Karlových Varech a bude k dispozici pro případné individuální konzultace zájemcům o dotaci v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Ondřej Hrbek

Ondřej Hrbek je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, kde získal titul Ing. Od roku 2006 do roku 2018 pracoval ve firmě Schneider Electric, nejdříve v České republice, poté 2 roky v zahraničí, kde se zabýval implementací lean principů do výroby, automatizací a relokací výroby mezi závody. Od roku 2019 je členem oddělení Manufacturing technology ve firmě SKF na pozici Technologist a Project manager. Úkolem tohoto oddělení je optimalizace a automatizace výrobních procesů napříč závody po celém světě v divizi SKF Lubrication management. Ondřej se velmi úspěšně podílel a podílí společně s týmem na růstu závodu v Chodově u Sokolova, který je v současné době nejmodernější závod v této divizi.

Na konferenci Inovace vystoupí Ondřej s prezentací vývoje automatizace v závodu SKF Chodově.

Lenka Kováčová

Lenka Kováčová působí v Digitální a informační agentuře a v Oddělení evidence a sdílení dat, kde se věnuje především otevřeným datům. Problematikou zpřístupňování dat veřejného sektoru (nejen) veřejnosti se začala zabývat již v roce 2016 během svého působení v Nadaci OSF a následně na Ministerstvu vnitra. Je členkou Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy, a taktéž členkou Open Data Committee a Public Sector Information Group pod Evropskou komisí. Jejím cílem je co nejvíc ulehčit zapojení odpovědných subjektů a zajistit jejich komunikaci s uživateli dat, aby došlo k zvýšení jejich praktického využití a společenského dopadu.

Lukáš Rozlílek

Lukáš se pohybuje ve veřejném sektoru, věnuje se analýze dat. Pracuje jako analytik v Karlovarské agentuře rozvoje podnikání. Aktuálně se zabývá vývojem reportů pro Dataportál Karlovarského kraje. Je fanouškem Power BI, Power Query a jazyka DAX, které při své práci intenzivně využívá. Nezanevřel ale ani na MS Excel.

Na konferenci Inovace představí se svými kolegy příkladové reporty publikované na Dataprotálu Karlovarského kraje.

Petr Bek

Petr Bek se od dob svého vysokoškolského vzdělání v oboru Informační management na Univerzitě Hradec Králové profesně pohyboval v oblasti datové analýzy, marketingu a logistiky v mezinárodních společnostech jako Synthomer, Karlovarské minerální vody a Kimberly-Clark či MercedesBenz. Ve své současné roli v Karlovarské agentuře rozvoje podnikání se specializuje na sběr a vizualizaci dat a tvorbu ekonomických analýz, což přispívá k inovacím regionálního ekosystému.

Na Konferenci Inovace přiblíží se svými týmovými kolegy Dataportál Karlovarského kraje.

Pavla Zábojník Brabencová

Pavla Zábojník Brabencová je absolventkou České zemědělské univerzity v Praze, kde získala v roce 2006 inženýrský titul v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Od dob zapojení do profesního života se věnuje projektovému managementu. Začínala s implementací systému řízení jakosti, poté přešla na roli projektového manažera v oblasti investičních dotací. Od doby rodičovské dovolené se věnuje tématu měřeného kontraktu a od roku 2023 se zabývá v Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, p.o. tématu otevřených dat.

Na konferenci Inovace představí spolu se zástupci Digitální a informační agentury otevřená data, která jsou zveřejňována na Dataprotálu Karlovarského kraje.

Hana Jambrichová

Hana Jambrichová je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudovala hydrogeologii. Ve své profesní kariéře se zabývala především zlepšováním životního prostředí, budováním zdrojů podzemních vod, jejich ochranou a zlepšováním kvality vod u nás i v zahraničí. Vedla řadu projektů zaměřených na zneškodňování starých ekologických zátěží a je zpracovatelkou komplexních rizikových analýz.

V nedávné době, jako nadšenec pro hledání cest k udržitelnému rozvoji a spolupráci, nastoupila do společnosti BIOEAST HUB CZ jako koordinátor pro národní zájmy.

Na Konferenci Inovace představí téma Inovace a bioekonomika – Zkušenosti BIOEAST HUB CR pro rozvoj Karlovarského kraje.

Jan Hrabánek

Jan Hrabánek je zkušený manažer s dlouholetou praxí v řízení technologického vývoje a produktového managementu. Zkušenosti získával v obchodních a manažerských pozicích ve společnosti zaměřené na vývoj radiolokačních zařízení v leteckém a obranném průmyslu s dodávkami na mezinárodním trhu.

V současné době působí jako interim manažer a poradce strategického řízení pro malé a střední podniky v oblastech řízení vývoje a uvádění produktů na trh. Působí také jako expert pro podporu inovací v rámci profesionální sítě Ynnovate.

Na konferenci Inovace Jan Hrabánek povede odpolední workshop Inovační proces od nápadu až po byznys, na němž vystoupí s tématem nastavení procesu inovace s důrazem na místa, ve kterých nejčastěji inovační projekty v praxi selhávají. Podrobněji bude představen skauting technologií a jeho praktická implementace v procesech řízení vývoje.

Jiří Hanek

Původem grafický designér, který se zabývá stavěním mostů mezi designéry a klienty. V roce 2005 spoluzakládal spolek designových aktivistů PROTEBE live stojící za DIZAJNPARKEM (původně galerií SUPERMARKET WC) a v současné době provozující Kulturní, kreativní, vzdělávací a komunitní centrum VÝMĚNÍK v Karlových Varech.

Věnuje se zavádění metod designového myšlení do škol. Spolupracuje s inovačními centry a podnikatelskými inkubátory a působí také jako konzultant ve firemní i veřejné sféře. Je autorem publikace Neviditelná strana designu, která je určená začínajícím designérům při vstupu do praxe, spoluautorem publikace Proč design a podílel se na tvorbě metodiky designového myšlení pro žáky a pedagogy základních a středních škol. Jako externí pedagog designového a projektového myšlení spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Na Konferenci Inovace povede workshop Designové a kreativní myšlení.

Miroslav Pešek

Absolvent střední školy se zaměřením na elektrotechniku, která mu poskytla pevný základ v oboru.

Od roku 2020 je Miroslav součástí společnosti Fronius, kde se postupně vypracoval na pozici technika na oddělení technické podpory. Jedno z jeho zaměření zahrnuje práci s platformou Welducation, která je zaměřena na vzdělávání a trénink začínajících svářečů za pomoci AR svařovacího simulátoru přinášející inovativní řešení a zlepšování do praxe.

Mimo svou profesní činnost se aktivně podílí na vzdělávacích a tréninkových aktivitách, aby neustále rozvíjel své dovednosti a znalosti v oboru.

Na Konferenci Inovace představí zmiňovaný Fronius Welducation simulátor jako inovativní způsob vzdělávání začínajících svářečů.

Jarmila Chvojanová

Jarmila Chvojanová absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získala titul Ing. Pracovala v oblasti marketingu a obchodu ve firmách jako Karlovarské minerální vody a.s., EMCM s.r.o. – Obchodní centrum Varyáda a reklamní agentura Média a.s. Aktuálně působí v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Během více než 15 let její profesní kariéry se zaměřila na podnikatelské prostředí v regionech. Účastní se různých platforem, pracovních skupin a strategických orgánů, kde společně pracují na tvorbě a implementaci strategií, projektů, plánu a vizí podpory podnikání a investic v Karlovarském regionu.

Spolupracuje s řadou institucí v kraji, které se rovněž zabývají rozvojem, inovacemi a podporou podnikání. Její práce zahrnuje tvorbu studií a podkladů pro finanční a dotační nástroje, podporu inovačních a startupových ekosystémů a poskytování poradenství pro podnikatele a investory. Její úsilí spočívá v dosahování udržitelného rozvoje Karlovarského kraje a vytváření příznivého prostředí pro podnikání a investice.

Velkou součástí její práce je také tvorba a organizace marketingových akcí pro různé cílové skupiny, které mají za cíl podporu podnikání, inovací, osvětu a propagaci agentury CzechInvest.

Na nadcházející Konferenci Inovace se těší na příležitost představit téma Služby CzechInvestu v oblasti inovací.

Ludmila Debnárová

Ludmila Debnárová absolvovala Farmaceutickou Fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kde také později získala doktorát PharmDr. z mikrobiologie a hygieny a atestaci z Všeobecného lékárenství.

Je vedoucí Nemocniční lékárny Sokolov a odborným zástupcem pro obor farmacie pro společnost Nemocnice Sokolov s.r.o. V průběhu své téměř 25leté profesní dráhy sbírala zkušenosti v různých typech soukromých, řetězcových i nemocničních lékáren. Své znalosti uplatnila i v projektu společnosti Dr. Max, kde pracovala na vylepšení aplikace pro snadnější práci farmaceutů při dispenzaci léčiv a komunikaci s pacientem. Díky spolupráci s ambulancí bolesti se nemocniční lékárna pod jejím vedením stala TOP 1 mezi lékárnami pracujícími s extrakty z léčebného konopí v ČR.

Stala se průkopnicí a prvním farmaceutem, který prosadil využití plně automatizovaného robotického skladu v českém lékárenství.

Momentálně pracuje na přípravě a zkoušení prvního česko-slovenského, zcela přírodního preparátu pro oblast medicíny s využitím látek uvolňujících molekulu oxidu dusnatého pro léčbu ran všech etiologií včetně diabetické nohy, který prezentovala na světové výstavě EXPO 2020-22 v Dubaji.

Ve svém volném čase se věnuje přednáškové činnosti, financím, investování a Forex Tradingu, včetně využití moderních aplikací a AI. Má ráda výzvy a neustále se snaží zlepšovat své dovednosti.

Na Konferenci Inovace pohovoří o instalaci plně automatizovaného robotického skladu.

Milly Kuželková

Milly Kuželková pracuje v Technologické agentuře v oddělení poradenství, kde má na starosti Ústecký a Karlovarský kraj a současně je členkou interních programových týmů. Dlouhodobě se věnuje konzultacím v oblasti přípravy návrhů projektů a jejich zacílením do vhodného programu. Nedílnou součástí její práce je také analytická činnost, sběr zpětné vazby od klientů, propojování subjektů a celkově podpora regionálních inovačních ekosystémů.

Na Konferenci Inovace vystoupí s tématem Podpora výzkumu a vývoje z agentury TA ČR.

Registrace účastníků a hostů je ukončena.

Děkujeme za Váš zájem, z důvodu naplnění kapacity již účast na konferenci není možná.

Obsazenost konference: